Entries by Tymoteusz Tymiński

VII Marszałkowski Bal Dobroczynny

Dochód z siódmego Marszałkowskiego Bal Dobroczynnego, który odbył się 21 stycznia w CKK Jordanki w Toruniu trafił do pięciu instytucji niosących pomoc potrzebującym w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Świeciu i Chełmnie. Bal zorganizowaliśmy wspólnie z prezydentami Torunia Michałem Zaleskim oraz Grudziądza Robertem Malinowskim. Beneficjentami siódmej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego były: Kuchnia św. Alberta w Bydgoszczy prowadzona […]

Dochód z Balu Marszałka wspiera budżety instytucji pomocowych

Mamy już ostateczne rozliczenie dochodu z tegorocznego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Każdy z beneficjentów, pięciu instytucji pomocowych działających na rzecz ubogich i niepełnosprawnych oraz środowisk wykluczonych, otrzymał czek na 37 tysięcy złotych. Balowi goście gospodarza województwa pomagają nam wspierać takie instytucje już po raz siódmy. Łączny dochód z wszystkich edycji imprezy przekroczył milion złotych.