Dom Pomocy Społecznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński

Beneficjenci Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Dochód z IX Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbędzie się 2 lutego w CKK Jordanki w Toruniu trafi na konta dwóch instytucji w regionie niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu prowadzonego przez siostry serafitki oraz Domu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzonego przez siostry szarytki.

– Środki zbierane podczas kolejnych edycji naszego balu przeznaczamy na wspieranie różnych ośrodków opiekujących się niepełnosprawnymi, chorymi i potrzebującymi w całym regionie. Do tej pory przekazaliśmy potrzebującym 1,2 miliona złotych. W tym roku zbieramy pieniądze z myślą o podopiecznych placówek z Torunia i ze Świecia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez zgromadzenie serafitek przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle chorych, stale przebywających w placówce, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki oraz korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Obecnie przebywa tu 86 osób z różnymi schorzeniami.

Z pieniędzy zebranych podczas balu siostry planują zakupić wózki inwalidzkie oraz platformy schodowe, a także zmodernizować ogród do celów rehabilitacyjnych. – Marzy mi się, aby pacjenci mogli więcej czasu spędzać w ogrodzie, ponieważ dostęp do świeżego powietrza, do natury jest bardzo ważnym elementem terapeutycznym – mówi siostra Marcelina Brzezińska, dyrektorka ZOL w Toruniu.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Wojska Polskiego 128 przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych. Obecnie mieszka w nim 40 osób, wymagających pomocy z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Potrzebują stałej opieki zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w skład, którego wchodzi pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, terapeuta, opiekun DPS lub opiekun medyczny. Z mieszkańcami domu pracuje też około 20 wolontariuszy. Podopieczni placówka byli już beneficjentami marszałkowskiego balu w 2017 roku.

Uzyskaną pomoc siostry szarytki chcą przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych do terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. – Najpilniejsze potrzeby domu to terapia dla mężczyzn. Mamy dużą grupę mężczyzn, którzy chcieliby się czymś zająć. Dlatego naszym marzeniem jest stworzenie pomieszczenia, gdzie mogliby wykonywać prace stolarskie – mówi siostra Aleksandra Lisiak, dyrektorka DPS w Świeciu.

 

W poprzednich latach wśród beneficjentów Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego znalazły się:

 • Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu,
 • Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy,
 • Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (dwukrotnie),
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (dwukrotnie),
 • Dom Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej prowadzony przez braci orionistów,
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku,
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu,
 • Kuchnia św. Alberta w Bydgoszczy prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
 • Toruńska Fundacja Światło,
 • Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
 • Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej,
 • Misja Zgromadzenia Sióstr Klaretynek w Indonezji,
 • Misja w Zambii.

Beneficjenci balu w liczbach:

 • Do 12 instytucji w regionie oraz 2 misji zagranicznych trafił dochód z dotychczasowych edycji imprezy,
 • 1,2 miliona złotych to suma środków zebranych podczas wszystkich edycji imprezy
 • 86 osób przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Toruniu, 40 podopiecznych mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,
 • pomóc można dokonując wpłaty na konto balu: 46 1600 1462 1027 4168 6000 0003 (w tytule wpisać: IX Bal Marszałka oraz imię i nazwisko dobroczyńcy).