Dochód z IX Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbędzie się 2 lutego w CKK Jordanki w Toruniu trafi na konta dwóch instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki oraz Domu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez siostry serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu przeznaczony jest dla osób kobiet i mężczyzn przewlekle chorych, stale przebywających w placówce, które ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki oraz korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Z pieniędzy zebranych podczas balu, siostry planują zakupić wózki inwalidzkie oraz platformy schodowe, a także zmodernizować ogród do celów rehabilitacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A’ Paulo

Dom prowadzony przez siostry szarytki przy ul. Wojska Polskiego 128 przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy DPS to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. To osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku, potrzebują stałej opieki zespołu opiekuńczo terapeutycznego w skład, którego wchodzi pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, terapeuta, opiekun DPS lub opiekun medyczny.

Uzyskaną pomoc siostry szarytki chcą przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych do terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.