Kontakt do koordynatora balu

Jerzy Grochowski

604 087 314 / 56 62 18 477 / 56 62 18 255
balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt dla mediów

Beata Krzemińska

56 62 18 227, 602 510 152
rzecznik@kujawsko-pomorskie.pl

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń