Dochód z VII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbędzie się 21 stycznia w CKK Jordanki w Toruniu trafi na konta pięciu instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Kuchni św. Alberta w Bydgoszczy, toruńskiej Fundacji Światło, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku sióstr orionistek oraz domów pomocy społecznej w Chełmnie i Świeciu prowadzonych przez siostry szarytki.

Kuchnię dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy prowadzą trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Jadłodajnia od poniedziałku do soboty wydaje bezpłatne, ciepłe posiłki najuboższym. Siostrom pomagają wolontariusze, którzy wcześniej również korzystali z pomocy kuchni.

Toruńska Fundacja Światło prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób w stanie apalicznym (śpiączce). Placówka świadczy specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitacyjną. Od początku działalności wybudziło się w niej już kilkadziesiąt osób. Fundacja prowadzi także Akademię Walki z Rakiem, niosąc pomoc psychologiczną osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku jest placówką przeznaczoną dla 30 dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca ośrodka opiera się na pięciu podstawowych zasadach: bezpieczeństwo i zdrowie, relacje społeczne, kultura osobista, rozwój zainteresowań i wychowanie chrześcijańskie. W 2014 roku na konto placówki trafiły środki zebrane podczas piątej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ma 148 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie. Tylko niektórzy są rzadko odwiedzani przez biologiczne rodziny. Ich prawdziwą rodziną jest społeczność złożona z pensjonariuszy, sióstr i innych pracowników ośrodka. Podopieczni placówki byli beneficjentami trzeciej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się w 2012 roku.