Komu pomagamy

W tym roku dochód z Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego trafił do dwóch instytucji – Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr Orionistek we Włocławku oraz Domu Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej (powiat włocławski) prowadzonego przez księży Orionistów.

Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) istnieje we Włocławku od 1936 roku. Z początku działał jako dom dla osób chorych i starszych. Po II wojnie światowej placówkę przekształcono na dom dziecka. Od lat 60-tych zaczęto tu kierować wyłącznie dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka do dziś przeznaczona jest dla dziewcząt posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Podopieczne ośrodka mają od 7 do 24 lat.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej jest prowadzony przez Zgromadzenie „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” księży Orionistów. Placówka rozpoczęła działalność 1 września 1972 roku. Początkowo funkcjonowała jako Dom Pomocy Społecznej "Caritas" dla dzieci W obecnej formie funkcjonuje od 1990 roku. DPS pomaga osobom dorosłym, niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Posiada miejsca dla 60 pensjonariuszy.

 

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content