Szósty charytatywny Marszałkowski Bal Dobroczynny odbędzie się 30 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Pieniądze zebrane podczas imprezy trafią do podopiecznych dwóch instytucji prowadzonych przez siostry elżbietanki: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim. Tegoroczną edycję balu organizujemy wspólnie z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.

– We współpracy z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami naszego województwa, których łączy chęć niesienia pomocy innymi, kontynuujemy ideę organizacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Nie wątpię, że pozostając przy głównym – charytatywnym – charakterze balu, będzie on również znakomitą okazją do spotkania i wspólnej dobrej zabawy. Pragnę, by pozostał on wydarzeniem ponad podziałami, czyniąc z mieszkańców i przyjaciół naszego województwa wspólnotę solidarną oraz wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 Bal Dobroczynny to bardzo cenna inicjatywa, która łączy doskonałą zabawę z pomocą potrzebującym mieszkańcom naszego województwa. Jestem przekonany, że tak będzie również w tym roku i do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim trafi solidny zastrzyk pieniędzy – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Pieniądze zebrane podczas pięciu poprzednich edycji balu trafiły do sześciu organizacji i instytucji, które niosą pomoc i opiekę niepełnosprawnym mieszkańcom naszego województwa: Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku oraz Domu Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej.

Na dochód z tegorocznego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego złożą się wpłaty od par uczestniczących w imprezie oraz środki zebrane podczas loterii i aukcji wartościowych przedmiotów przekazanych przez znane osobistości.

200 tysięcy złotych z Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Minimum 200 tysięcy złotych wyniesie dochód z szóstego Marszałkowskiego…

Marszałkowski Bal Dobroczynny 2016

Za nami szósty Marszałkowski Bal Dobroczynny. Wydarzenie odbyło się 30 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Dochód trafi do podopiecznych dwóch instytucji prowadzonych przez siostry elżbietanki: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim. Tegoroczną edycję balu zorganizowaliśmy wspólnie z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.

Dom gromadzi trzy pokolenia

Naszą misją jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Ośrodek jest otwarty dla każdej dziewczynki, która ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. Tu może się odnaleźć i spełniać swoje i swoich rodziców oczekiwania edukacyjne, wychowawcze i społeczne, często otrzymuje wsparcie materialne. Dążymy do rozwoju wychowanek według ich indywidualnych potrzeb przygotowując je do samodzielnego i twórczego życia. Uczymy samodzielności, zaradności życiowej, tolerancji wobec siebie i innych. Dążymy do integracji ze środowiskiem lokalnym, współpracujemy z innymi organizacjami. Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności dziecka.
,

Wierzę, że anioły są wśród nas

Rozmowa z siostrą Małgorzatą Kwiatkowską, dyrektorką prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim w powiecie sępoleńskim, który jest beneficjentem dochodu z tegorocznego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Komu pomagamy?