Komu pomagamy

Dochód z Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego trafił do podopiecznych dwóch instytucji prowadzonych przez siostry elżbietanki: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim mieszka pięćdziesięcioro podopiecznych, dzieci i młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz z tak zwaną niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową). Tu korzystają z rehabilitacji, uczą się i rozwijają w dostępnych sobie sferach. Oprócz zapewnienia całodobowej opieki podopiecznym, placówka organizuje też zajęcia świetlicowe, spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe. Działalność DPS wspiera Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym”. Rozmowa z siostrą Małgorzatą Kwiatkowską, dyrektorką DPS w Kamieniu Krajeńskim.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu pomaga dziewczynkom niepełnosprawnym intelektualnie oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadząc działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Organizuje kształcenie specjalne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Obecnie opiekuje się 28 podopiecznymi. Od 3 lat przy ośrodku działa Niepubliczne Przedszkole Integracyjne. Dziewczęta starają się opiekować przedszkolakami, te z kolei uczą się tolerancji wobec niepełnosprawności dziewcząt. Rozmowa z siostrą Teresą Napiórkowską kierującą Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu.

Szósty charytatywny Marszałkowski Bal Dobroczynny odbył się 30 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Pieniądze zebrane podczas pięciu poprzednich edycji balu trafiły do sześciu organizacji i instytucji, które niosą pomoc i opiekę niepełnosprawnym mieszkańcom naszego województwa: Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku oraz Domu Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content