Komu pomagamy

Dochód z IX Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się 2 lutego w CKK Jordanki w Toruniu trafił na konta dwóch instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki oraz Domu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W tym roku wsparliśmy również po raz drugi misje zagraniczne.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez siostry serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu przeznaczony jest dla osób kobiet i mężczyzn przewlekle chorych, stale przebywających w placówce, które ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki oraz korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Z pieniędzy zebranych podczas balu, siostry planują zakupić wózki inwalidzkie oraz platformy schodowe, a także zmodernizować ogród do celów rehabilitacyjnych.

Wywiad z siostrą Natalią Marceliną Brzezińską

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A’ Paulo

Dom prowadzony przez siostry szarytki przy ul. Wojska Polskiego 128 przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy DPS to osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. To osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku, potrzebują stałej opieki zespołu opiekuńczo terapeutycznego w skład, którego wchodzi pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, terapeuta, opiekun DPS lub opiekun medyczny.

Uzyskaną pomoc siostry szarytki chcą przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych do terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Wywiad z siostrą Aleksandrą Lisiak

W Syrii – część środków przekażemy do ośrodka dziennego pobytu dzieci w Aleppo prowadzonego przez oo. Franciszkanów;

W Zambii – pomoc dotrze do misji prowadzonej m. in. przez ks. Wojciecha Łapczyńskiego pochodzącego z Chełmży. Misja w Zambii to odcięta od świata placówka w środku afrykańskiego buszu założona w 1914 roku przez polskich jezuitów. Mieszka tu lud Lala, nazwa wioski oraz doliny i płynącej tu rzeki to „Chingombe”. Misjonarze prowadzą tu ośrodek zdrowia oraz placówki edukacyjne.

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content