Komu pomagamy

Dochód X Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego trafił na konta czterech instytucji w regionie niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński), Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem (powiat chełmiński). Zbieraliśmy też pieniądze na rzecz misji niosących pomoc potrzebującym Angoli, Indonezji i Zambii. Bal odbędzie się 11 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

- Środki zbierane podczas kolejnych edycji naszego balu przeznaczamy na wspieranie różnych ośrodków opiekujących się niepełnosprawnymi, chorymi i potrzebującymi w całym regionie. Do tej pory przekazaliśmy potrzebującym 1,5 miliona złotych. W tym roku zbieramy pieniądze z myślą o podopiecznych placówek z Torunia, Chełmna, Kamienia Krajeńskiego i Pniewitego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu to placówka prowadzona przez Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi”. Sprawuje opiekę medyczną, pielęgniarską i farmakologiczną nad dziećmi i młodzieżą cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Prowadzi całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Włocławskiej, a także Hospicjum Domowe, pod którego opieką znajduje się 53 podopiecznych i ich rodziny.

Inicjatorką i pierwszą dyrektorką hospicjum była zmarła w 2012 roku Ołena Bożemska - człowiek wielkiego serca i stalowego charakteru, laureatka Nagrody Marszałka za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Podopieczni placówki byli beneficjentami pierwszego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się w 2010 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Placówka ma 152 mieszkańców - dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych. Tylko niektórzy są rzadko odwiedzani przez biologiczne rodziny. Ich prawdziwą rodziną jest społeczność złożona z pensjonariuszy, sióstr i innych pracowników ośrodka. Placówkę wspieraliśmy już w ramach dwóch edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w 2012 i 2017 roku. Na rzecz podopiecznych przeprowadziliśmy akcję charytatywną podczas gali telewizyjnej z udziałem Robbiego Williamsa.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński) prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety mieszka pięćdziesięcioro podopiecznych - dzieci i młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz z tak zwaną niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową). Tu korzystają z rehabilitacji, uczą się i rozwijają w dostępnych sobie sferach. Oprócz zapewnienia całodobowej opieki podopiecznym, placówka organizuje też zajęcia świetlicowe, spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe. Mieszkańcy zaopatrywani są także w sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze. Podopiecznych placówki wspieraliśmy w ramach Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w 2013 i  2016 roku. Działalność DPS wspiera Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym”.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem (powiat chełmiński) prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Sprawuje opiekę nad czternastoma dziewczętami. Placówka zapewnia swoim wychowankom ukończenie nauki szkoły ponadpodstawowej. Prowadzi także świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wsparcie pomoże również:

 • polskiej misji w Zambii,
 • polskiej misji w Angoli,
 • polskiej misji w Indonezji.

W poprzednich latach wśród beneficjentów Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego znalazły się:

 • Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy,
 • Dom Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej prowadzony przez braci orionistów,
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku,
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu,
 • Kuchnia św. Alberta w Bydgoszczy prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
 • Toruńska Fundacja Światło,
 • Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
 • Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez zgromadzenie serafitek,
 • Misja Zgromadzenia Sióstr Klaretynek w Indonezji.

Beneficjenci balu w liczbach:

 • dochód z dotychczasowych edycji imprezy trafił do podopiecznych 17 instytucji z regionu oraz 4 misji zagranicznych,
 • 1,5 miliona złotych to suma środków zebranych podczas wszystkich edycji imprezy,
 • pomóc można dokonując wpłaty na konto balu: 23 9511 0000 0094 8518 2000 0070 (w tytule wpisać: X Bal Marszałka oraz imię i nazwisko dobroczyńcy).

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 grudnia 2019 r.

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content