Dochód XI Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego trafi na konta trzech instytucji w regionie niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,  Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu. Zbieramy też pieniądze na rzecz misji niosących pomoc potrzebującym Angoli, Indonezji i Zambii. Bal odbędzie się 29 stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Placówka ma 152 mieszkańców – dzieci, młodzież i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych. Tylko niektórzy są rzadko odwiedzani przez biologiczne rodziny. Ich prawdziwą rodziną jest społeczność złożona z pensjonariuszy, sióstr i innych pracowników ośrodka. Placówkę wspieraliśmy już w ramach dwóch edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w 2012 i 2017 roku. Na rzecz podopiecznych przeprowadziliśmy akcję charytatywną podczas gali telewizyjnej z udziałem Robbiego Williamsa.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Placówka udziela schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie oraz potrzebują opieki i wsparcia. Dom mieści się w XIX-wiecznym pałacu, w którym część pomieszczeń wymaga pilnej modernizacji. Siostry pasterki planują między innymi remont łazienek.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Toruniu prowadzony przez siostry serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu przeznaczony jest dla osób kobiet i mężczyzn przewlekle chorych, stale przebywających w placówce, które ze względu na wiek i stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki oraz korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Wsparcie pomoże również:

  • polskiej misji w Zambii,
  • polskiej misji w Angoli,
  • polskiej misji w Indonezji.