Komu pomagamy

Dochód z XI Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się 21 stycznia 2023 r. w CKK Jordanki w Toruniu trafił na konta trzech instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (pow. aleksandrowski), prowadzony przez s. Elżbietanki, Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie (pow. bydgoski), prowadzony przez s. Pasterki oraz całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Toruniu zarządzana przez Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków. Zbieraliśmy też pieniądze na rzecz niepełnosprawnej młodzieży z Ukrainy oraz polskich misji niosących pomoc potrzebującym w Boliwii i Zambii, chcemy wesprzeć także kilkunastu dotychczasowych beneficjentów balu (w zależności od wysokości zgromadzonych środków).

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Pod opieką placówki przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. To dzieci z bagażem trudnych przeżyć, które potrzebują opieki pedagoga i psychologa oraz niekiedy nauczania indywidualnego.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Placówka udziela schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie oraz potrzebują opieki i wsparcia. Dom mieści się w XIX-wiecznym pałacu, w którym część pomieszczeń wymaga pilnej modernizacji, w tym lepszego dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Toruniu.

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zarządzana przez Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków. POW przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 lat, jest pierwsza i jedyną placówką w mieście zapewniająca opiekę do 14 miejsc. Instytucja mieści się na toruńskich Bielawach i wymaga doposażenia w sprzęt AGD, remontu pokojów dla dzieci, a przed wszystkim remontu jadalni, który jest konieczny po wiosennym zalaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Od marca 2022 roku, w toruńskiej placówce Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywa 57 niepełnosprawnych mieszkańców Ukrainy.

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content