Komu pomagamy

Dochód z XII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbędzie się 20 stycznia 2024 r. w CKK Jordanki w Toruniu trafi na konta trzech instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (pow. aleksandrowski), prowadzony przez s. Elżbietanki, Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie (pow. bydgoski), Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Pod opieką placówki przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. To dzieci z bagażem trudnych przeżyć, które potrzebują opieki pedagoga i psychologa oraz niekiedy nauczania indywidualnego.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie.

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Placówka udziela schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie oraz potrzebują opieki i wsparcia. Dom mieści się w XIX-wiecznym pałacu, w którym część pomieszczeń wymaga pilnej modernizacji, w tym lepszego dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu

Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu to placówka prowadzona przez Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi”. Sprawuje opiekę medyczną, pielęgniarską i farmakologiczną nad dziećmi i młodzieżą cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Prowadzi całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Włocławskiej, a także Hospicjum Domowe, pod którego opieką znajduje się 53 podopiecznych i ich rodziny.

Inicjatorką i pierwszą dyrektorką hospicjum była zmarła w 2012 roku Ołena Bożemska - człowiek wielkiego serca i stalowego charakteru, laureatka Nagrody Marszałka za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Podopieczni placówki byli beneficjentami Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w 2010 oraz 2019 roku.

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content